Zatvori
(0) proizvod(a)
Nemate nijednu stavku u košarici.
Filteri
Jezik

Cloud DRaaSCloud DRaaS (Disaster Recovery as a Service) je usluga koja poslovnim korisnicima uz Veeam tehnologiju omogućava replikaciju svojih virtualnih računala u HT ERONET data centar te pristupanje i korištenje istih i sa druge lokacije u slučaju potrebe.
Veeam Backup and Reaplication server (VBR) implementiran kod korisnika omogućava pohranu sigurnosnih kopija podataka virtualnih računala koje ima na svome VMware vSphere ili Microsoft Hyper-V okruženju.

Prednosti

Fleksibilnost
On-line naručivanje i upravljanje potrebnim reursima u cloudu. Mogućnost smanjenja i povećanja resursa, uz obračun maksimalno konfiguriranog na razini mjeseca.

Sigurnost
U slučaju potrebe ili problema na produkcijskom okruženju kod korisnika, korisnik može lako i brzo oporaviti virtualna računala iz replika ili prebaciti poslovanje na replicirana računala u HT Eronet podatkovnom centru i nastaviti im pristupati preko sigurne veze odnosno VPNa (djelomičan oporavak – Partial Site Recovery) ili preko javnih IP adresa (potpuni oporavak – Full Site Recovery)

Internet sučelje
10 Mbit/s uključenih u uslugu. Neograničeni promet podataka. Mogućnost povećanja i smanjenja brzine pristupa Internetu.

Dostupnost
Garantirana dostupnost od 99,9%.

Cloud DRaaS

Proizvođač