Zatvori
(0) proizvod(a)
Nemate nijednu stavku u košarici.
Filteri
Jezik
Proizvođač: Veeam

Cloud DRaaS

0,00 KM
cijena bez PDV-a
Cloud Disaster Recovery as a Service (DRaas) omogućava replikaciju virtualnih računala (VM - virtual machine) na HT Eronet cloud infrastrukturu, a time zaštitu u slučaju neočekivanih događaja, sve kako bi u slučaju potrebe mogli ( i sa druge lokacije) pristupiti replikama i nastaviti sa radom.
*
*
*
*
*

*

Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji koriste virtualna računala i ne mogu dozvoliti nedostupnost ili gubitak svojih poslovno kritičnih podataka i aplikacija u slučaju nesreće (ljudske pogreške, kvar servera, prirodne nepogode i sl.) na duži vremenski period (više sati)...Cijena usluge Cloud DRaaS sastoji se od mjesečnih naknada za:

  • broj virtualnih računala uključenih u DRaaS uslugu koji se na kraju mjeseca obračunava prema podacima iz Veeam konzole ( 25 KM / VM )
  • naknade za vCPU
  • naknade za RAM
  • naknade za diskovni prostor
  • naknade za dodatnu brzinu prijenosa podataka

Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji koriste virtualna računala i ne mogu dozvoliti nedostupnost ili gubitak svojih poslovno kritičnih podataka i aplikacija u slučaju nesreće (ljudske pogreške, kvar servera, prirodne nepogode i sl.) na duži vremenski period (više sati)...Cijena usluge Cloud DRaaS sastoji se od mjesečnih naknada za:

  • broj virtualnih računala uključenih u DRaaS uslugu koji se na kraju mjeseca obračunava prema podacima iz Veeam konzole ( 25 KM / VM )
  • naknade za vCPU
  • naknade za RAM
  • naknade za diskovni prostor
  • naknade za dodatnu brzinu prijenosa podataka
Specifikacije proizvoda
Cijena od 38,80 KM mjesečno za minimalnu konfiguraciju i 1 VM
Backup/Recovery Veeam računala Recovery s VBR softverom (VMware/Hyper-V virtualna računala)
Brzina prijenosa podataka Uključena brzina prijenosa podataka je 10 Mbit/s. Moguće dokupiti veće brzine prijenosa od 20/50/100 Mbit/s