Specifikacije proizvoda
Maksimalan broj korisnika 300
Cijeli Desktop Office, profesionalni paket, aplikacije za Office za PC i Mac (do 5 uređaja) Word / Excel / PowerPoint / Outlook / OneNote / Publisher* / Skype** / Access (PC only)
Office aplikacija za tablete Da
Office aplikacija za smartphone Da***
Office web aplikacija (Office Online) Da
Prostor za pohranu i zajedničko korištenje datoteka (OneDrive for business) Da
E-mail (Exchange Online) **** Da
Web-konf, prisutnost i izravne poruke (Skype for business i Teams) Da
Share point on line (intranet) Da
Društvena mreža za tvrtke (Yammer) Da
Lokalna podrška Da
Microsoft jamstvo za 99,99% neprekidnog rada Da
Integracija servisa (Active Directory) Da